Kurze Kirchenführung mit Kirchturmbesteigung und Glockenspiel. Mit Pater Kalle Lenz SAC
A short tour throug the church with a climb to the Tower and ringing of bells with Pater Kalle Lenz SAC
Location and dates: 
REU-13
Nansenstr.
4-7
12047
Berlin
Fri 20:30 to 21:00
REU-13
Nansenstr.
4-7
12047
Berlin
Fri 21:30 to 22:00
REU-13
Nansenstr.
4-7
12047
Berlin
Sat 12:00 to 12:30
REU-13
Nansenstr.
4-7
12047
Berlin
Sat 15:00 to 15:30
REU-13
Nansenstr.
4-7
12047
Berlin
Sat 17:00 to 17:30
REU-13
Nansenstr.
4-7
12047
Berlin
Sat 20:30 to 21:00
REU-13
Nansenstr.
4-7
12047
Berlin
Sat 21:30 to 22:00
REU-13
Nansenstr.
4-7
12047
Berlin
Sun 12:00 to 12:30
REU-13
Nansenstr.
4-7
12047
Berlin
Sun 15:30 to 16:00
REU-13
Nansenstr.
4-7
12047
Berlin
Sun 17:00 to 17:30